CBC Ytfinish Ab är sedan 1977 verksamt inom konstruktion och försäljning av bläster- och kulpeningsanläggningar. Företaget inriktar sig främst på högt automatiserade och kundanpassade anläggningar men levererar också standardutrustningar.
Kundkretsen återfinns till övervägande del inom flyg och fordonsindustrin samt annan verkstadsindustri med höga teknik- och kvalitetskrav. Sedan starten har CBC samarbetat med Vacu-Blast ingående i Wheelabrator group, som är en internationellt ledande tillverkare av bläster- och kulpeningsutrustning.

Andra viktiga affärsområden är blästermedel, legoblästring samt kontroll- och mätutrustning för shotpeening.

CBC representerar följande företag:
Vacu-Blast - Bläster och Kulpeningsutrustningar
Electronics Incorporated - Almenstrips, Almenmätklockor och Magnaventiler
Potters Ballotini Ltd - Blästerglaskulor
SEPR - Keramiska blästerkulor
Blastman Robotics Ltd - Blästerrobotar

 
CBC Ytfinish Ab
Bultgatan 24, 442 40 KUNGÄLV
Tel 0303-930 70, Fax 0303-942 03
E-post  cbc.sweden@telia.com